Potrebujem revíznu správu. Ako na to?

Dokončenie stavby rodinného domu či bytu je úzko späté s kolaudačným rozhodnutím. Súčasťou mnohých dokumentov, ktoré ku kolaudácii musíte predložiť je aj správa o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia či odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu. Pre zjednodušenie sme zhrnuli priebeh revízie elektrického zariadenia do týchto 6 bodov. 1. Telefonický alebo osobný kontakt Na začiatku … Čítať ďalej Potrebujem revíznu správu. Ako na to?