Ponuka služieb

Nefunguje? Nesvieti? Nebliká? Nezapína? Nevypína? 

Naše porotfólio služieb zahŕňa elekroinštalácie bytov, rodinných domov, polyfunkčných objektov i administratívnych a skladových priestorov. Vieme zabezpečiť i drobné opravy elektrických zariadení, výmenu nefukčných vypínačov, spínačov, žiaroviek, ističov a zásuviek. Ponuka poskytovaných služieb zahŕňa i kompletnú kabeláž svetelných, zásuvkových a telefónnych rozvodov, dodávku a montáž exteriérových a interiérových svietidiel, montáž bleskozvodov.

 

Je moja elektroinštalácia bezpečná?

Aby ste mali istotu, že Vaša elektroinštalácia prípadne bleskozvod sú bezpečné a spĺňajú všetky potrebné normy a vyhlášky podrobíme ich odbornej prehliadke a skúške, ktorej výstupom sú dokumenty revízna správa elektrického zariadenia alebo revízna správa bleskozvodu.